TRANG TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH TIN TỨC VỀ KH-CN

Tin nhanh

Hội đồng Đại Tây Dương của Hoa Kỳ đã công bố báo cáo “Hiện đại hóa hệ thống chỉ huy, kiểm soát và truyền thông hạt nhân trên không gian”, trong đó khuyến nghị thực hiện các biện pháp bảo vệ hệ thống chỉ huy, kiểm soát và truyền thông hạt nhân trên không gian của Hoa Kỳ

Theo trang web spacenews ngày 15 tháng 7, Hội đồng Đại Tây Dương của Hoa Kỳ đã công bố báo